correccions de català i castellà

La qualitat lingüística d'un text és una qüestió que, sovint, no es considera important. És freqüent veure, per exemple, fullets publicitaris (i també pàgines web, informes...) amb bones fotografies, una maquetació impecable i colors ben triats, però també amb errades lingüístiques i, encara pitjor, amb greus problemes de redacció.

En aquests casos, els defectes lingüístics (faltes d'ortografia i de sintaxi, mala redacció, incoherències en la terminologia...) del document generen una impressió nefasta en el lector, qui, sense poder-ho evitar, extrapola aquesta mala impressió al producte o servei de què s'està parlant.

Per tot això és especialment important que els textos creats amb la intenció de transmetre una informació (fullets, pàgines web, informes, etc.) siguin revisats per un professional de la llengua, qui n'assegurarà la correcció des del punt de vista lingüístic.

triangle Servei de correcció de català i castellà de: triangle Avantatges:  
 
 • Fullets publicitaris
 • Pàgines web
 • Material didàctic
 • Dossiers
 • Informes
 • Manuals
 • Cartes
 
 • Màxima agilitat: tot es gestiona per correu electrònic
 • Preus molt competitius
 • Terminis de lliurament raonables
 • Màxima fiabilitat del text corregit
 • Confidencialitat absoluta
 • Comunicació constant amb el client
 • Preus adaptats per a empreses de traducció
 

[Més informació: info@josepmaspoch.net]    -    [Demani un pressupost]