experiència en el món de la traducció
triangle Des de l'any 1993 al 2003
 

Durant aquest període vaig treballar en el món de la traducció a l'empresa privada. A banda d'adquirir un important bagatge corregint i traduint textos de temes diversos, mitjançant el desenvolupament de tasques administratives vaig aprendre els fonaments del procés de traducció, des del primer contacte amb el client fins al lliurament de la feina i l'elaboració de la factura.

Hi vaig traduir i corregir textos de tota mena: publicitaris, jurídics, administratius, informàtics, etc., tant per a l'empresa privada com per al sector públic. També vaig tenir l'oportunitat d'aprendre el funcionament dels diversos recursos de què disposa un traductor actualment: paquets ofimàtics, programes de traducció assistida, recursos lingüístics electrònics i en línia, programes d'OCR (optical character recognition, 'reconeixement òptic de caràcters')...

triangle Des de l'any 2003
 

Des del mes d'octubre de l'any 2003, estic establert com a traductor autònom. L'experiència adquirida els anys anteriors em va permetre treballar des del primer moment, gràcies als meus coneixements sobre el procés de traducció, les necessitats del client, les eines disponibles...

La meva dedicació és de jornada completa i estic donat d'alta a Hisenda i al règim d'autònoms de la Seguretat Social, per la qual cosa puc emetre factures amb normalitat.

Actualment treballo tant per a l'empresa privada (incloent-hi empreses de traducció) com per al sector públic (bàsicament, la Generalitat de Catalunya), traduint i corregint documents de temàtica variada: fullets publicitaris, contractes, manuals informàtics, pàgines web, normatives, memòries, dossiers...

triangle Alguns dels meus clients
 

Alguns dels clients per als quals he treballat, de manera directa o indirecta, durant tot aquest temps són:[Més informació: info@josepmaspoch.net]    -    [Demani un pressupost]