funcionament del procés de traducció

A l'hora d'encarregar una feina, el funcionament habitual del procés és el següent:

 1. El client envia el document que cal traduir o corregir.
  - Normalment, per correu electrònic (documents Word, Excel, HTML, PowerPoint, PDF... o originals en paper escanejats).
  - Quan no hi hagi cap altra opció, enviament per fax o missatger.
  - Cal indicar amb precisió la feina que cal dur a terme: traducció, correcció o traducció jurada; si hi ha parts que no cal traduir/corregir; si cal seguir alguna norma d'estil o algun vocabulari...
 2. Quan es demani, elaboració de pressupost, amb indicació de l'import final de la feina i del termini de lliurament.
 3. Aprovació del pressupost per part del client, si s'escau.
 4. Elaboració de la feina seguint les instruccions indicades pel client.
  - Durant el procés d'elaboració, s'avisa el client de possibles problemes que puguin sorgir, com ara errades o omissions del text original.
  - En cas necessari, es consulten al client qüestions dubtoses o poc clares de l'original, imprescindibles d'aclarir per poder dur a terme la traducció o la correcció del text.
 5. Un cop acabada la feina, enviament per correu electrònic (o missatger o correu postal en el cas de les traduccions jurades).
 6. A final de mes, elaboració de la factura amb totes les feines del mes, si no és que el client prefereix un altre sistema de facturació, com ara una factura per feina o agrupar les feines en diverses factures.
triangle Avantatges:
 • Fiabilitat absoluta del text traduït o corregit.
 • Confidencialitat total pel que fa als documents corregits o traduïts i el contingut.
 • Rapidesa i comoditat en el procés gràcies a l'ús de les TIC.
 • Compliment escrupolós del termini de lliurament acordat.
 • Tarifes per paraules traduïdes o corregides o per paraules del text original.
 • Possibilitat de fer servir programari de traducció assistida (Déjà Vu).
 • Preus adaptats per a empreses de traducció.
 


[Més informació: info@josepmaspoch.net]    -    [Demani un pressupost]