traduccions castellà català

En fer una traducció no n'hi ha prou amb traduir paraules o frases, sinó que també cal adaptar el text traduït (en funció del destinatari final, la intenció del text mateix, etc.), assegurar la correcció lingüística del text final i ser coherent amb la terminologia, entre altres factors.

D'altra banda, la baixa qualitat d'un text traduït pot produir una impressió negativa en el lector, la qual cosa esdevé especialment greu en el cas dels fullets publicitaris o les pàgines web, per exemple, on la mala impressió causada pel text s'extrapola inevitablement al producte o servei a què es refereix.

En el cas de les empreses ubicades a Catalunya, és especialment important disposar de tota la documentació en català o, encara millor, bilingüe, en català i castellà.

És per això, que, a l'hora de traduir qualsevol document, es fa necessari recórrer a un professional de la llengua, que assegurarà que es compleixen tots aquests requisits de qualitat i que s'eviten els efectes negatius d'una traducció defectuosa.

triangle Servei de traducció castellà<->català de: triangle Avantatges:  
 
 • Fullets publicitaris
 • Pàgines web
 • Material didàctic
 • Dossiers
 • Informes
 • Manuals
 • Escriptures
 
 • Máxima agilitat: tot es gestiona per correu electrònic
 • Preus molt competitius
 • Terminis de lliurament raonables
 • Màxima fiabilitat del text traduït
 • Confidencialitat absoluta
 • Comunicació constant amb el client
 • Preus adaptats per a empreses de traducció
 

[Més informació: info@josepmaspoch.net]    -    [Demani un pressupost]