traduccions jurades castellà català

En ocasions, per la naturalesa o la finalitat d'un determinat document, cal fer-ne la traducció jurada. És el cas, per exemple, de certificats, escriptures, atestats, contractes, etc. que s'han de presentar traduïts quan ho exigeix algun organisme oficial.

La traducció jurada assegura oficialment la fidelitat de la traducció respecte de l'original, la qual cosa la fa vàlida davant dels organismes administratius, judicials, registrals, educatius, etc. que la demanen i amb els efectes jurídics corresponents.

triangle Servei de traducció jurada castellà<->català de: triangle Avantatges:  
 
 • Escriptures
 • Certificats
 • Contractes
 • Documents notarials
 • Atestats
 • Memòries
 • Poders
 • Denúncies
 
 • Traductor jurat castellà-català nomenat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
 • Preus molt competitius
 • Terminis de lliurament raonables
 • Màxima fiabilitat del text traduït
 • Confidencialitat absoluta
 • Comunicació constant amb el client
 • Preus adaptats per a empreses de traducció
 

[Més informació: info@josepmaspoch.net]    -    [Demani un pressupost]